Mevzuat

Mevzuat

ISI SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİ

6 Temmuz 2018 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30470

Yönetmelik, 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 2 nci maddesi kapsamında.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü

YÖNETMELİĞİN AMACI

Elektrik, Gaz ve Su Sayaçlarında Türkiye’de ve Avrupa’da uygulanan muayene zorunluluklarının, ısı sayaçları içinde uygulanmasıdır.

  • Sahada 2009 yılında itibaren çalışan ve kontrol edilmeyen ısı sayaçlarının ölçüm doğruluklarını test etmek.
  • Ölçüm hataları belirlenen sınırların dışında olan Isı Sayaçlarının Değişimini veya Tamirini yaptırmak.
UZUN SÜRELİ SAYAÇ KULLANIMLARINDA;
  • Kireçlenme
  • Yaşlanma
  • Mekanik Etkenler

Bu etkenler nedeni ile cihaz MID EN1434 Standartlarına uygun ölçüm hata sınıfının dışına çıkabilmektedir.

BAŞVURU NE ZAMAN YAPILMALI

Yönetmelik ve Kanuna Göre 5 Yılda bir Yapılması ZORUNLUDUR!
Yılın 1 Ocak- Şubat Sonu döneminde müracaat yapılmaktadır, SADECE 2 AY!!!

1 Mart – 15 Mart Bakanlık Bildirimi

Sayaçlar planlamaya göre muayene edilir.

Şubat ayı bitiminden sonra muayene kuruluşuna yapılacak müracaatların işleme alınması MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Isı sayacı başına muayene ve damga ücreti yeniden değerleme oranı artışı ile yaklaşık olarak 61,90 TL (KDV hariç olacaktır)- Söküm/Takım vb. maliyetler YOKTUR.

Örnek : 2014 yılı yapılan ısı sayacı 2019 yılında muayene olmalıdır.

İlgili yönetmeliğe göre üretim yılı 2014 ve daha önceki yıllara ait olan tüm kalorimetrelerinin 2019 yılı sonuna kadar muayene edilmesi gerekmektedir.
İlgili yönetmelikte muayenesiz ısı sayacı kullananlara “damgasız ölçü aleti kullanma” fiilinden ceza uygulanacağı da bildirilmiştir.
Isı sayaçlarının üzerinde aşağıdaki gibi bir işaret bulunur. Bu işaretin üzerindeki sayı, ısı sayacının üretim yılını ifade eder.

2015 yılında üretilmiş bir sayaçtır. 2018 yılında üretilmiş bir sayaçtır.
Isı sayacı için periyodik muayene başvurusunu yapan mükellef, Bakanlığın Metroloji ve Standardizasyon birimi tarafından yapılacak denetimde, başvuru alındı belgesini ibraz ederek herhangi cezai müeyyideye maruz kalmayacak.

Başvuruda bulunmayan mükellefler ise her bir ısı sayacı için 2.598 TL ceza ödeyecek ve ısı sayaçlarına Bakanlık tarafından el konacak.