Isı Sayacı Stok Muayenesi

Isı Sayacı Stok Muayenesi

Muayene şartı bilindiği üzere elektrik, gaz, su, taksimetre vb. sayaçlar için de uygulamada olan bir şarttır. Üretildiği tarih itibarıyla 5 yılını doldurmuş kalorimetrelerin, yetkilendirilmiş olduğunun, cihaz performansının ve doğru ölçümleme yapabilirliğinin, Isı Sayacı Standardı EN 1434’e uygunluğunun test edilerek onaylanmış olması gerekiyor. Bu konuda muayene işlemini yaptırma sorumluluğu; bina yönetim kurulu, bina yönetimi ve bina sahibine ait olacak.

Kalorimetre ( Isı Sayacı )
Kalorimetre ( Isı Sayacı )
Kalorimetre ( Isı Sayacı )
Kalorimetre ( Isı Sayacı )

İlgili yönetmeliğe göre üretim yılı 2014 ve daha önceki yıllara ait olan tüm kalorimetrelerinin 2019 yılı sonuna kadar muayene edilmesi gerekmektedir.
İlgili yönetmelikte muayenesiz ısı sayacı kullananlara “damgasız ölçü aleti kullanma” fiilinden ceza uygulanacağı da bildirilmiştir.
Isı sayaçlarının üzerinde aşağıdaki gibi bir işaret bulunur. Bu işaretin üzerindeki sayı, ısı sayacının üretim yılını ifade eder.