Isı Sayaçlarına Muayene ve Damga Zorunluluğu Getirildi

Isı Sayaçlarına Muayene ve Damga Zorunluluğu Getirildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 30470 sayılı Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği, 6 Temmuz 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu yönetmelikle merkezi sistemle ısıtılan binalarda, enerji maliyetlerinin paylaştırılmasında kullanılan ısı sayaçlarına muayene şartı getirildi. Muayene şartı bilindiği üzere elektrik, gaz, su, taksimetre vb. sayaçlar için de uygulamada olan bir şarttır. Üretildiği tarih itibarıyla 5 yılını doldurmuş ısı sayaçlarının, yetkilendirilmiş akredite kuruluşlar tarafından, cihaz performansının ve doğru ölçümleme yapabilirliğinin, Isı Sayacı Standardı EN 1434’e uygunluğunun test edilerek onaylanması gerekiyor. 5 yaşını doldurmuş ısı sayaçlarının periyodik muayenesi için akredite test laboratuvarına başvuruda bulunma ve muayene işlemini yaptırmak sorumluluğu; bina yönetim kurulu, bina yönetimi ve bina sahibine ait olacak. Başvuru süresi 1 Ocak 2019 itibarı ile başladı ve 28 Şubat 2019 tarihinde son bulacak. Bu tarihten sonra periyodik muayene için başvuru kabul edilmeyecek. Başvurusu alınan cihaz için testi yapacak kuruluş, başvuru alındı belgesi verecek ve başvurusunu aldığı cihazların testini 2019 yılı sonuna kadar tamamlayacak. Isı sayacı için periyodik muayene başvurusunu yapan mükellef, Bakanlığın Metroloji ve Standardizasyon birimi tarafından yapılacak denetimde, başvuru alındı belgesini ibraz ederek her hangi cezai müeyyideye maruz kalmayacak. Başvuruda bulunmayan mükellefler ise her bir ısı sayacı için 2.598 TL ceza ödeyecek ve ısı sayaçlarına Bakanlık tarafından el konacak (3516 Ölçüler ve Ayar Kanunu 15c bendi).

Isı Sayacı Muayene Laboratuvarı
Isı Sayacı Muayene Laboratuvarı

Isı sayaçlarının periyodik muayene başvurusu için son bir aylık sürenin kaldığına dikkat çeken Estron Isı Sayaçları Akredite Test Laboratuvarı testi yapacak laboratuvarın tarafsız ve bağımsız olması gerektiğinin öenemini vurguluyor. Estron Isı Sayaçları Muayene Laboratuvarı , Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği’nin gecikmiş ama mutlaka olması gereken bir yönetmelik olduğunu, konuya ilişkin titiz çalışmaları için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TSE’yi takdir ve teşekkürle anmak gerektiğini söylüyoruz ve yönetmeliğin Türkiye’ye kazandıracağı faydaları şöyle özetliyoruz: “Türkiye’de satılan ısı sayaçlarının önemli bir kısmı ithalat yoluyla tedarik ediliyor. Yerli üreticiler de cihazlarında kullanmak üzere önemli ölçüde komponenti ithal ediyor. Yani bu cihazlar için göz ardı edilemez miktarda döviz ödemesi yapılıyor. Periyodik bakımla cihazın sağlıklı biçimde uzun yıllar hizmet vermesi ve böylelikle döviz tasarrufu sağlanacak. Bunun yanı sıra yerli üreticiler, marka değerini ve pazar paylarını korumak için ithal ettikleri komponentlerin kalitesini yükseltecek, toplam cihaz kalitesi artacak, cihaz ömürleri uzayacak. Düşük teknolojili, kısa ömürlü, cihaz ve komponent ithalatı azalmış olacak. Isı sayaçları için yapılacak Ar-Ge çalışmaları artacak. Doğru ölçüm yapan ısı sayaçları, son kullanıcı tarafında hakkaniyet sağlanmasına yardımcı olacak. Bu cihazları satın alacak kişilerin de cihazın üretim tarihine dikkat etmeleri gerekiyor. Muayene periyodu 5 yıl olduğu, üretildiği tarih üzerinden ne kadar zaman geçmişse, bu süre beş yıllık periyottan düşeceği için, cihaz fiyatında iskonto yapılmasını isteyebilecek.”